[TRỰC TIẾP] Diễn đàn “Thúc đẩy giao thương Việt Nam – Hoa Kỳ trong bối cảnh mới”

Video - cách đây 3 năm

Được sự chỉ đạo của VCCI, Tạp chí DĐDN phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy giao thương Việt Nam- Hoa Kỳ trong bối cảnh mới” từ 14h-17h00 ngày 16/11/2021 tại Hà Nội.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN