Giao lưu hợp tác kết nối giao thương Việt - Trung

VCCI - cách đây 9 tháng

Đoàn đại biểu gần 20 doanh nghiệp Trung Quốc thuộc các lĩnh vực: y tế, sản xuất nông sản, vật liệu xây dựng. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Quảng Tây kết nối giao thương.

Tác giả: Hoàng Hưng