[TRỰC TIẾP] Góp ý về sửa đổi Nghị định 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Video - cách đây 4 tuần

Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức tọa đàm trực tuyến lấy ý kiến góp ý sửa đổi Nghị định 82/2018/NĐ-CP. về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN