[TRỰC TIẾP] Hội thảo khoa học "Đạo đức doanh nhân và văn hoá kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới"

Video - cách đây 11 tháng

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và VCCI phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN