TS Cấn Văn Lực: Cần hoàn thiện hành lang pháp lý cho các hình thức huy động vốn mới

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 2 tháng

Trên thế giới đã xuất hiện nhiều hình thức huy động vốn mới như Fintech, huy động vốn cộng đồng… Tuy nhiên, tại Việt Nam hành lang pháp lý cho các hình thức này chỉ đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Tác giả: MINH CHÂU - MINH QUÂN