TS Vũ Tiến Lộc: Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP - mừng và lo

Video - cách đây 4 tháng

Tại hội thảo "Đánh giá 2 năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam từ góc nhìn doanh nghiệp", TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh: CPTPP là hiệp định "nổi tiếng" nhất trong cộng đồng doanh nghiệp.

Tác giả: MINH CHÂU