Tự chủ đại học không đồng nghĩa với tự chủ tài chính

Video - cách đây 2 tháng

Đã có quan điểm rằng: "Tự chủ đại học có nghĩa là tự chủ về tài chính" tuy nhiên trả lời DĐDN, Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng đó không phải quan điểm hoàn toàn đúng.

Tác giả: BẢO LOAN