Đạo đức doanh nhân, văn hoá kinh doanh đến ý nghĩa với quốc gia và doanh nghiệp

Video - cách đây 2 năm

"Xây dựng và thực hành các chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hoá kinh doanh tiến bộ có ý nghĩa với quốc gia và doanh nghiệp" - ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI khẳng định.

Tác giả: BẢO LOAN