Vai trò của bảo hiểm y tế ở đâu khi bệnh nhân phải tự mua thuốc, chụp chiếu?

Video - cách đây 4 tháng

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan - Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi về việc vai trò của BHYT ở đâu trong việc bệnh nhân phải tự chụp chiếu, mua thuốc, mua thiết bị y tế?

Tác giả: BẢO LOAN