VBF 2022: Thị trường vốn đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của Việt Nam

Video - cách đây 2 năm

Đó là nhận định của ông Dominic Scriven Trưởng Nhóm Công tác Thị trường Vốn VBF tại Diễn đàn VBF 2022 mới đây.

Tác giả: BẢO LOAN