VBF 2022: Việt Nam cần thúc đẩy các quy trình kỹ thuật số hiệu quả

Video - cách đây 7 tháng

Chủ tịch EuroCham Alain Cany kiến nghị, Việt Nam cần thúc đẩy các quy trình kỹ thuật số hiệu quả để trao đổi hàng hóa và dịch vụ quốc tế.

Tác giả: BẢO LOAN