[TRỰC TIẾP] VBS 2020: “Việt Nam số hóa: Chủ động thích ứng để phát triển bền vững”

Chính trị - Xã hội - cách đây 10 tháng

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - VBS 2020 liền kề với Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS 2020) là cơ hội quý báu của Việt Nam để tiếp tục thu hút dòng vốn FDI.

Tác giả: P.V