VCCI kiến nghị 3 giải pháp đột phá để phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân

Video - cách đây 5 tháng

Để tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, VCCI nhận thấy cần thiết triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, trong đó, chú trọng 3 giải pháp đột phá.

Tác giả: BẢO LOAN