Chủ tịch VCCI kiến nghị Chính phủ "gỡ" nút thắt cho doanh nghiệp

Video - cách đây 4 tháng

Tại Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đã kiến nghị Chính phủ quan tâm xử lý một số nguy cơ, nút thắt cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tác giả: BẢO LOAN