Chủ tịch VCCI: Kỳ vọng 2022 mở ra vận hội mới cho sự phát triển của doanh nghiệp

Doanh nhân tiêu biểu - cách đây 2 năm

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: 2022 là một năm quan trọng sẽ mở ra những vận hội mới cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và sự thịnh vượng của đất nước.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN