VCCI là cầu nối "chất xúc tác" giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Đại hội VCCI lần thứ VII - cách đây 3 tuần

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: 2022 là một năm quan trọng sẽ mở ra những vận hội mới cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và sự thịnh vượng của đất nước.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN