VCCI: Vì cộng đồng Doanh nghiệp vững mạnh - Quốc gia thịnh vượng

Doanh nhân tiêu biểu - cách đây 2 năm

Với quan điểm định hướng hoạt động của VCCI phải đồng bộ với định hướng phát triển của đất nước, tầm nhìn của VCCI là: Doanh nghiệp vững mạnh – Quốc gia thịnh vượng.

Tác giả: BBT