Vì một Việt Nam phát triển bền vững

Video - cách đây 2 tháng

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2022

Tác giả: Hoàng Hưng