Vì sao phải rà soát quốc tịch cổ đông hãng bay của ông Jonathan Hạnh Nguyễn?

Video - cách đây 2 tháng

Hãng hàng không chở hàng của ông Jonathan Hạnh Nguyễn phải rà soát quốc tịch của cổ đông và có chủ trương đầu tư để được cấp phép bay.

Tác giả: BẢO LOAN