Vườn Quốc gia Cát Bà: Mắt xích không thể thiếu trong phát triển du lịch Hải Phòng

Video - cách đây 2 năm

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thịu – Giám đốc vườn Quốc gia Cát Bà về tiềm năng phát triển du lịch của vườn Quốc gia Cát Bà khi du lịch mở cửa hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Tác giả: LÊ LINH - HẢI NGÂN