Vướng mắc đang "níu" điện mặt trời mái nhà

Video - cách đây 1 tháng

Nhiều quy định chưa rõ ràng, thủ tục còn nhiều phức tạp... đã khiến điện mặt trời mái nhà khó phát triển.

Tác giả: HOÀNG HƯNG