Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh, doanh nghiệp lo thiếu nguồn cung

Video - cách đây 1 tháng

Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp cũng quan ngại về nguồn cung nguyên liệu sẽ thiếu trong 6 tháng cuối năm...

Tác giả: NGUYỄN QUANG