Chủ đề: xăng dầu

xăng dầu, cập nhật vào ngày: 03:22, 04/12/2022

1 2 3 4 5 6

Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Trong bối cảnh chịu tác động kép bởi đại dịch COVID-19 và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thị trường lao động Việt Nam nổi lên nhiều vấn đề thách thức lớn.