Xây dựng - Bất động sản

TP.HCM: Đề nghị bỏ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của người dân

TP.HCM: Đề nghị bỏ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của người dân

Nên bỏ quy định người dân đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất mới được giải quyết, bởi việc này đã hạn chế việc thực hiện quyền lợi về đất đai của người dân.

Mới nhất