Xe

Dấu cộng nào cho kỷ nguyên ô tô thông minh?

Dấu cộng nào cho kỷ nguyên ô tô thông minh?

Theo khảo sát của Capgemini, có tới 95% người tiêu dùng sẽ sử dụng trợ lý giọng nói để truy cập thông tin trên ô tô của họ.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
Xe