Chương mới trong hợp tác Hồng Kông/Vùng Vịnh lớn - Việt Nam

Chương mới trong hợp tác Hồng Kông/Vùng Vịnh lớn - Việt Nam

Sunwah và HKETO vừa tổ chức buổi giới thiệu Cơ hội hợp tác giữa Hồng Kông/Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao và Việt Nam trong thời kỳ bình thường mới.

Mới nhất
1 2 3