Hải Phòng: Doanh nghiệp kích cầu du lịch bằng cách nào?

Hải Phòng: Doanh nghiệp kích cầu du lịch bằng cách nào?

Các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch đang xây dựng các chương trình kích cầu, đào tạo nguồn nhân lực… để mang đến những trải nghiệm mới dành cho khách du lịch sau thời gian dài bị đóng băng.

Mới nhất
1 2 3