Chủ đề: xúc tiến đầu tư

xúc tiến đầu tư, cập nhật vào ngày: 07:45, 20/04/2024

1 2 3 4 5 6

ĐIỂM BÁO NGÀY 19/4: Quảng Trị - Quyết liệt cải thiện PCI, phát triển kinh tế

Việt Nam hiện đứng đầu trong số các nước ở khu vực Châu Á, đứng thứ hai thế giới về môi trường đầu tư theo đánh giá của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam.