Startup làm gì để đảm bảo phát triển bền vững?

Startup làm gì để đảm bảo phát triển bền vững?

Năm 2021, các startup Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội thu hút vốn đầu tư nếu họ nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường và đưa ra được những sản phẩm mang lại giá trị cho người dùng.

Mới nhất
1 2