Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng phát triển ngành công nghiệp dầu khí

Diendandoanhnghiep.vn Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị tiếp tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, trong đó chú trọng ngành dầu khí.

>>>Bốn đột phá chiến lược đưa Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và khảo sát tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về Đề án “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong trong việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 41.

Đề án “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

Đề án “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển ngành dầu khí tại các địa phương, Tỉnh được xem là cái nôi của ngành dầu khí. Kể từ khi đất nước thống nhất, đặc biệt sau khi thành lập Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt Xô (từ năm 1981 với Liên Xô cũ), ngành dầu khí đã cùng phát triển mạnh mẽ với phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Hầu hết các đơn vị dầu khí quan trọng cả trong và ngoài nước đều có hoạt động dầu khí tại Tỉnh, cùng với đó là hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ dầu khí, công nghiệp hỗ trợ và nguồn nhân lực chất lượng cao cũng tập trung tại Tỉnh. Trong suốt quá trình phát triển, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã hỗ trợ cho ngành dầu khí có được nhiều vị trí hạ tầng cảng, kho, bãi chế tạo…

Thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo và thể chế hóa Nghị quyết 41 và các nghị quyết liên quan đến kinh tế biển, năng lượng và công nghiệp đã được Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai kịp thời, đồng bộ, qua đó tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả; phục vụ hoạt động quản lý nhà nước; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân, là nguồn lực quan trọng để phát triển các ngành, lĩnh vực khác, cũng như bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 41 vẫn còn một số hạn chế: Trữ lượng dầu khí vùng gần bờ đã dần cạn kiệt; các dự án thu gom khí ngoài khơi dừng, giãn tiến độ theo kết quả thẩm lượng và tiến độ phát triển mỏ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của các công ty dầu khí; quy hoạch ngành dầu khí đã có phê duyệt danh mục các dự án, công trình dầu khí nhưng chưa gắn với địa điểm, hướng tuyến cụ thể, tổng nhu cầu sử dụng đất để làm cơ sở cho địa phương cập nhật vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai nên dễ phát sinh vướng mắc về thủ tục đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện đầu tư dự án, công trình dầu khí tại địa phương…

biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong trong việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 41.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương biểu dương những kết quả tích cực mà Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong trong việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 41.

Do vậy, để phục vụ công tác sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 41, tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về một số nhóm vấn đề quan trọng như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 41, tập trung vào quán triệt, tổ chức thực hiện, kết quả công tác thể chế hóa và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; làm rõ vai trò, vị trí của ngành dầu khí đối với phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, những vấn đề đặt ra trong phát triển của ngành dầu khí tại Tỉnh cũng như cơ chế phối hợp, hợp tác giữa ngành dầu khí và Tỉnh. Trong đó chú trọng đến việc xây dựng và tổ chức triển thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dầu khí tại Tỉnh gắn với các quy hoạch về sử dụng đất, mặt nước, hạ tầng giao thông, đô thị, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ… 

>>>Bà Rịa- Vũng Tàu: Đầu tư 1.414 tỉ đồng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải

Việc phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng kỹ thuật ngành dầu khí tại địa phương gắn với vấn đề liên kết ngành, liên kết vùng trong quy hoạch và phát triển hạ tầng dầu khí, công nghiệp hỗ trợ cho ngành dầu khí tại Tỉnh; về sự tham gia của Tỉnh trong thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi theo chủ trương của Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị; về cải thiện môi trường kinh doanh trong ngành dầu khí và các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực dầu khí tại Tỉnh; tình hình hợp tác phát triển dầu khí trong nước và quốc tế tại Tỉnh, tập trung làm rõ những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn; về thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành dầu khí. Trong đó chú trọng đến các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, đổi mới sáng tạo đối với ngành dầu khí trên địa bàn; làm rõ vai trò quản lý, thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, chuyển giao nghiên cứu, ứng dụng vào thực tế và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực dầu khí tại Tỉnh; về vấn đề an toàn môi trường, an ninh kinh tế trong phát triển dầu khí tại địa phương... 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, những kết quả đạt được của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như: Luôn chú trọng đến việc xây dựng và tổ chức triển thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dầu khí tại Tỉnh gắn với các quy hoạch Tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên và phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan gắn với các cơ chế, chính sách cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án dầu khí cũng như các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh trong ngành dầu khí.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chú trọng về phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, về công tác bảo đảm an toàn - sức khỏe - môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, về công tác bảo vệ an ninh, an toàn trong phát triển dầu khí tại Tỉnh…; đã và đang tạo các điều kiện thuận lợi cho phát triển nhanh, an toàn và bền vững cho ngành dầu khí và các doanh nghiệp dầu khí hoạt động trên địa bàn Tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, mong muốn sớm có buổi làm việc thêm với một số bộ, ngành, đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, mong muốn sớm có buổi làm việc thêm với một số bộ, ngành, đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí.

Nhấn mạnh mục tiêu đã nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tiếp tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, đây là 4 trụ cột động lực tăng trưởng của Tỉnh, trong đó chú trọng ngành dầu khí…, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh về sự phối hợp giữa ngành dầu khí mà trực tiếp là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với UBND tỉnh và các sở ngành.

Đồng thời yêu cầu Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cần có cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài về Tỉnh, đồng thời phối hợp đào tạo với các các đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc các trung tâm đô thị lớn như Đà Nẵng, Cần Thơ là nơi có các cơ sở đào tạo uy tín, quy mô lớn… tận dụng những thành tựu và cơ hội của của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thúc đẩy nhanh yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Đặc biệt, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu cần phối hợp với các bộ ngành liên quan về một số nội dung có liên quan đến phát triển của ngành dầu khí, cần cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị và kế hoạch hành động của Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch chi tiết trên cơ sở tính toán kỹ các nguồn lực thực hiện, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn; chú trọng triển khai có kế hoạch đồng bộ với chiến lược, kế hoạch phát triển của ngành dầu khí trong thời gian tới, đặc biệt là các nội dung về công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí, công nghiệp hỗ trợ các dịch vụ ngành dầu khí.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến các Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Trần Tuấn Anh yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, làm rõ trong thời gian sớm nhất, theo chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành.

Đối với phát triển điện gió ngoài khơi liên quan đến sự tham gia, đầu tư của một số doanh nghiệp dầu khí trên địa bàn Tỉnh, Ban Kinh tế Trung ương sẽ rà soát quy định liên quan để đề xuất tháo gỡ cho ngành dầu khí trong quá trình xây dựng Đề án theo hướng phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển và phát huy tốt nhất tiềm năng lợi thế của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển điện gió ngoài khơi.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng khẳng định, trong quá trình xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW để trình Bộ Chính trị trong Quý II năm 2023, Ban Kinh tế Trung sẽ nghiên cứu kỹ các cơ sở khoa học và thực tiễn để làm cơ sở báo cáo Bộ Chính trị sớm về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

trong quá trình xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW để trình Bộ Chính trị trong Quý II năm 2023, Ban Kinh tế Trung sẽ nghiên cứu kỹ các cơ sở khoa học và thực tiễn.

Trong quá trình xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW để trình Bộ Chính trị trong Quý II năm 2023, Ban Kinh tế Trung sẽ nghiên cứu kỹ các cơ sở khoa học và thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, mong muốn sớm có buổi làm việc thêm với một số bộ, ngành, đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến phát triển ngành dầu khí phù hợp với tình hình mới để đề xuất với Ban Chỉ đạo, báo cáo Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, ông Trần Tuấn Anh đánh giá cao hoạt động của Petrovietnam đã có tác động trực tiếp, mạnh mẽ làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, cũng như sự tăng trưởng kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều địa phương khác.

Trưởng

Ban Kinh tế Trung ương khẳng định nghiên cứu, đề xuất tạo động lực về thể chế để Tập đoàn phát triển bền vững theo hướng là tập đoàn kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, năng lượng dầu khí.

Cùng với đó, Petrovietnam tích cực góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng khẳng định, trong quá trình xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW để trình Bộ Chính trị trong Quý II năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương sẽ nghiên cứu kỹ các cơ sở khoa học và thực tiễn sớm báo cáo Bộ Chính trị về một số kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đặc biệt là tạo động lực về thể chế để Tập đoàn phát triển bền vững theo hướng là tập đoàn kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, năng lượng dầu khí.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng phát triển ngành công nghiệp dầu khí tại chuyên mục Chính trị - xã hội của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1719220800 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1719220800 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10