Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: “Virus trì trệ” nguy hại không kém COVID-19

Diendandoanhnghiep.vn Trong mặt trận phục hồi kinh tế, phải quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với loại “virus trì trệ”.

"Đây là loại virus hữu hình nhưng nguy hại không kém Covid-19 vô hình mà chúng ta đang phải đối mặt". Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI, chiều 22/4.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, “virus trì trệ”. “Đây là loại virus hữu hình nhưng nguy hại không kém Covid-19 vô hình. Ảnh: Thành Chung

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, “virus trì trệ” là loại virus hữu hình nhưng nguy hại không kém Covid-19 vô hình. Ảnh: Thành Chung

Để giành thắng lợi trong mặt trận phục hồi kinh tế Thủ đô, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể Thành phố tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau.

Một là, chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19, Chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”và “4 tại chỗ”; thực hiện tốt Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chỉ thị 16-CT/CP của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, huy động sự đoàn kết, chung tay của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch.

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, nhất là trong tình huống dịch bùng phát mạnh trở lại. Quyết tâm dập dịch sớm nhất để khôi phục phát triển kinh tế.

Khuyến khích kêu gọi các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, tổ chức triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đúng đối tượng gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và những chính sách đặc thù khác của Thành phố trên địa bàn Thủ đô.

Quan tâm chăm lo tốt đời sống cho người nghèo, đối tượng chính sách và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm tinh thần “Hà Nội phải làm công tác phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất, gương mẫu nhất” và“Thủ đô cũng tiếp tục gương mẫu, chủ động trong phục hồi kinh tế, xã hội sau dịch”như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, toàn Đảng bộ quyết liệt, tập trung cao độ chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của các giới, các ngành và Nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Thực hiện tốt công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XVII; thực hiện tốt Chỉ thị 32 của Ban Thường vụ Thành ủy về bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, phản bác các thông tin bịa đặt, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn Thành phố trước, trong và sau Đại hội.

Triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy phù hợp tình hình thực tiễn tại các địa phương, cơ sở; củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém (cụ thể là 9 quận, huyện, thị ủy, 30 tổ chức cơ sở đảng cần củng cố, 69 tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm) và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp (62 vụ việc tồn đọng, phức tạp); quyết tâm không để phát sinh thành các điểm nóng về khiếu nại tố cáo, an ninh trật tự nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp. Thông qua giải quyết các vụ việc còn nổi cộm, đơn thư khiếu nại tố cáo để sàng lọc cán bộ, phục vụ công tác cán bộ và nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

Ba là, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng các kịch bản tăng trưởng, đồng thời đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần “góp gió thành bão”; cùng với đó là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

Quan tâm các chính sách khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực, ngành nghề trong điều kiện thực hiện cách mạng 4.0, các lĩnh vực có nhu cầu và khả năng tăng trưởng cao trong điều kiện dịch bệnh. Thúc đẩy phát triển mạnh ngành nông nghiệp, tăng cường tái đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, cơ cấu lại trồng trọt, rà soát sử dụng triệt để, không để hoang hóa ruộng đất; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu, quan tâm phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đến cuối năm 2020 đạt 1000 sản phẩm theo chương trình OCOP.

Quan tâm phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường; thúc đẩy các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu giá trị gia tăng năm 2020 tăng trên 4%. Có kế hoạch, giải pháp và huy động nguồn lực cụ thể để giải quyết dứt điểm hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 30 xã còn lại trong năm 2020, chậm nhất là quý I/2021.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong mặt trận phục hồi kinh tế, phải quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với loại “virus trì trệ”, đây là loại virus hữu hình nhưng nguy hại không kém Covid-19 vô hình mà chúng ta đang phải đối mặt.

Tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.

Có giải pháp phù hợp để đảm bảo chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch thời gian qua và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chú trọng tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: “Virus trì trệ” nguy hại không kém COVID-19 tại chuyên mục Diễn đàn kinh tế của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1623811212 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1623811212 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7