Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045

Diendandoanhnghiep.vn Sáng 30/3/2023, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổ chức Lễ Công bố Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045.

>> Phát triển kinh tế biển năng động nhìn từ KKT Dung Quất

ông Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phát biểu tại lễ công bố, ông Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045 là cần thiết, tháo gỡ kịp thời các nút thắt, tồn tại hạn chế của KKT trong thời kỳ vừa qua, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển theo xu thế mới.

Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các chiến lược phát triển mới của quốc gia, của vùng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát trển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.

“Có thể khẳng định, việc xác định tầm nhìn, mô hình tăng trưởng, các dự báo phát triển, định hướng phát triển các khu chức năng, định hướng phát triển đô thị, các ngành lĩnh vực, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển du lịch biển - đảo, các ngành dịch vụ gắn với tiềm nẵng lợi thế sẵn có như: Cảng biển, sân bay, đường bộ cao tốc, đường sắt quốc gia… trên địa bàn KKT Dung Quất đến năm 2045 là phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh”- ông Minh nói.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng: Quyết định Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 là cần thiết trong quá trình xây dựng và phát triển Khu kinh tế; là cơ hội để khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng và đáp ứng cho sự phát triển kinh tế.

Ông Văn đánh giá cao tính phù hợp của đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 với định hướng phát triển của tỉnh và chương trình phát triển các Khu kinh tế ven biển của cả nước.

“Đồ án được phê duyệt là căn cứ để tỉnh Quảng Ngãi tổ chức rà soát và lập các chương trình, khu vực và kế hoạch phát triển các khu chức năng, phát triển đô thị; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, các quy hoạch chuyên ngành kỹ thuật, kể cả quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch cảng hàng không trên địa bàn KKT Dung Quất”. –ông Văn nhấn mạnh.

"Bộ Xây dựng mong rằng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo các sở, ngành, Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi sớm triển khai quy hoạch, xúc tiến quảng bá hình ảnh KKT Dung Quất, xây dựng, ban hành quy định quản lý quy hoạch và quy chế quản lý kiến trúc KKT Dung Quất"- Thứ trưởng nói.

f

Ông Hà Hoàng Việt Phương - Trưởng Ban Khu kinh tế Dung Quất.

Ông Hà Hoàng Việt Phương - Trưởng Ban Khu kinh tế Dung Quất cho biết, việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi lần này là thực sự cần thiết và cấp bách, giúp nhận diện những vấn đề tồn tại, bất cập trong quá trình quản lý, thu hút đầu tư xây dựng phát triển KKT Dung Quất trong thời gian qua, đưa ra các đánh giá tổng thể và tìm ra những động lực phát triển trong bối cảnh mới, từ đó đề xuất định hướng quy hoạch xây dựng KKT Dung Quất đến 2045 mang tính đột phá với chiến lược phát triển xanh, sinh thái, thông minh và bền vững.

Ông Phương cho biết, trong quá trình thực hiện đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đầy đủ các nội dung theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành TW và Báo cáo thẩm định số 190/BC-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng, ngày 28/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 tại Quyết định số 168/QĐ-TTg; theo đó, “KKT Dung Quất sẽ phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động, với nền kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng của quốc gia; lấy cảnh quan đô thị biển làm sức hấp dẫn, lấy nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển để đẩy mạnh kinh tế biển, hướng đến sự thịnh vượng”.

“Việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 là bước đi quan trọng, là nền tảng để KKT Dung Quất trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - du lịch - dịch vụ, là hạt nhân tăng trưởng, tạo động lực mới để phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ngãi và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”. - Trưởng Ban Khu kinh tế Dung Quất nhấn mạnh.

lễ công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung, xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045

Lễ công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung, xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045. 

>> Dung Quất sẽ trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực

>> Khu kinh tế Dung Quất: Trọng lực phát triển của tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện quy hoạch. Cụ thể:

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi sẽ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi khẩn trương triển khai thực hiện việc cắm mốc giới, bàn giao mốc giới quy hoạch để quản lý theo quy định. Đồng thời, các cấp ủy Đảng, Mặt trận, chính quyền huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045 rộng rãi tới các tầng lớp Nhân dân trong vùng quy hoạch để người dân hiểu, nắm rõ và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045.

Bên cạnh đó, khẩn trương phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan triển khai lập và trình phê duyệt các đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây sựng, thiết kế đô thị cho các khu chức năng trong KKT Dung Quất.

Phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các Khu tái định cư đang đầu tư, hoàn thành trong năm 2023 để bố trí tái định cư, bàn giao mặt bằng cho các dự án lớn đang đầu tư trên địa bàn, nhằm sớm đưa các dự án này đi vào hoạt động. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ bồi thường, GPMB trong giai đoạn 2026 - 2030 và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng khung trong KKT Dung Quất để có cơ sở thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận đất đai nhanh nhất, nhằm sớm triển khai thực hiện dự án trong KKT Dung Quất theo quy hoạch được duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật khớp nối đồng bộ các nội dung chính của đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045 vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương nằm trong Khu kinh tế theo chức năng nhiệm vụ  khẩn trương rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch có liên quan để đảm bảo phù hợp với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045 đã được phê duyệt; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Để từng bước cụ thể hóa nội dung quy hoạch được duyệt, tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện tốt đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045 trong thời gian đến.

Tại buỗi Lễ, ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng và bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng) đã trao Quyết định và hồ sơ đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 cho tỉnh Quảng Ngãi.  

Ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao quyết định cho ông Đặng Văn Minh

Ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao quyết định cho ông Đặng Văn Minh.

 Bà Trần Thu Hằng trao hồ sơ cho ông Hà Hoàng Việt Phương

Bà Trần Thu Hằng trao hồ sơ cho ông Hà Hoàng Việt Phương.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045 tại chuyên mục Chính trị - xã hội của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1721420671 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1721420671 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10