Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Diendandoanhnghiep.vn Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam vừa sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Sáng 31/5/2021, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Với đặc thù là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đến nay, Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam có tổng số 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó 18 đảng bộ cơ sở, 04 chi bộ cơ sở) với 1707 đảng viên.

Báo cáo của Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho thấy, trong giai đoạn từ 2016 đến nay, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng Công ty thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thiên tai, dịch bệnh ngày càng biến đổi thất thường gây khó khăn cho mảng trồng cây nguyên liệu thuốc lá và tiêu thụ sản phẩm; Thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, các sản phẩm thay thế thuốc lá truyền thống như thuốc lá điện tử, thuốc lá không cháy,... thông qua các kênh không chính thức tại Việt Nam ngày càng phổ biến, cùng với việc chưa có cơ chế quản lý kịp thời, hiệu quả đã gây thất thu thuế cho Nhà nước và tiềm ẩn nguy cơ sản phẩm kém chất lượng, gây mất an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng; Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là công tác xuất khẩu của Tổng Công ty.

Ông Hồ Lê Nghĩa, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, 5 năm qua, dù hoạt động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương, Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, toàn Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã đoàn kết, tìm cách khắc phục khó khăn, phát huy có hiệu quả, dựa trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt. Đảng bộ vừa tập trung công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, vừa triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo ông Hồ Lê Nghĩa, việc thực hiện, triển khai Nghị quyết TW4 được Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam triển khai nghiêm túc, xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Nhìn chung, nhận thức của đại đa số các cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được nâng lên.

Ông Hồ Lê Nghĩa, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Ông Hồ Lê Nghĩa, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Tổng Công ty đã bám sát quan điểm, định hướng, mục tiêu, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết TW4 và các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị học tập nghiêm túc, các nội dung Nghị quyết TW4.

Đảng ủy Tổng Công ty cũng đã ban hành Chương trình hành động số 462-CTr/ĐUTCT, ngày 16/01/2017 để triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 với 05 nhóm giải pháp, gồm: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo cá đoàn thể chính trị-xã hội; Công tác cải cách hành chính trong đảng, tăng cường công khai, minh bạch trong cơ quan, doanh nghiệp.

Trên cơ sở chương trình hành động của Đảng ủy Tổng Công ty, các cấp ủy cơ sở đã nghiêm túc ban hành chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng tổ chức đảng.

Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cũng đã tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có sự vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Đảng bộ và các cơ sở đảng trực thuộc với nhiều hình thức phong phú, để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo…

Cùng với việc lãnh đạo triển khai hiệu quả các phong trào thi đua có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm tham gia tích cực của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động, Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo thực hiện biểu dương những tấm gương điển hình, tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến công nghệ; qua đó xây dựng ý chí phấn đấu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và làm có kết quả; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng suất, chất lượng chuyên môn của cán bộ; đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và theo kịp với tình hình mới.

Theo ông Hồ Lê Nghĩa, thực hiện Nghị quyết TW4 đã giúp nhận thức của nhiều cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhận diện sâu sắc hơn về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; rèn luyện, phấn đấu và thực hiện việc cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị nhìn chung đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, lãnh đạo chỉ đạo việc nắm bắt diễn biến tư tưởng thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các buổi sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất hay đối thoại trực tiếp để giải quyết, xử lý đầy đủ, dứt điểm, kịp thời những kiến nghị của cán bộ, công nhân viên, người lao động.

"Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết TW4 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về nguy cơ, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Từ đó, xác định trách nhiệm của mình, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện, phấn đấu và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên" - ông Hồ Lê Nghĩa nhấn mạnh.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại chuyên mục Doanh nghiệp của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1623981313 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1623981313 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7