FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu của VCI

Diendandoanhnghiep.vn FiinRatings vừa có kết quả Xếp hạng tín nhiệm Dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“VCI”) ở mức A- với triển vọng: Ổn định.

>>> Sẽ có người đại diện sở hữu trái phiếu giám sát doanh nghiệp

Theo FiinRatings, kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn lần đầu đối với VCI ở mức “A-” với triển vọng xếp hạng “Ổn định” dựa trên sự đánh giá về mức độ rủi ro và triển vọng của ngành chứng khoán tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, cũng như đánh giá về năng lực kinh doanh và tình hình tài chính của VCI.

Xếp hạng tín nhiệm lần đầu của VCI

Vị thế kinh doanh của VCI ở mức Tốt với vị thế dẫn đầu trong mảng môi giới khách hàng tổ chức với thị phần ổn định 25-29% ở mảng này trong 03 năm qua, góp phần tạo nên sự ổn định của nguồn thu môi giới và hạn chế sự ảnh hưởng của sụt giảm thanh khoản của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán như trong thời gian vừa qua. VCI nằm trong Top 5 công ty đầu ngành theo quy mô doanh thu và tổng tài sản, và cũng là đơn vị dẫn đầu trong mảng hoạt động tư vấn & ngân hàng đầu tư. Mô hình kinh doanh được đa dạng hóa với các mảng hoạt động ngân hàng đầu tư, tự doanh, môi giới và cho vay ký quỹ, góp phần đem lại sự cân bằng ngay cả trong điều kiện thị trường biến động không thuận lợi. Vị thế vững chắc trong mảng Khách hàng tổ chức cũng như mảng Ngân hàng đầu tư là điều kiện nền tảng cho phép Công ty dần mở rộng mảng kinh doanh đối với tập khách hàng cá nhân trong tương lai.

Mức độ đòn bẩy và Cơ cấu nguồn vốn của Công ty được đánh giá ở mức Phù hợp với mô hình chú trọng vào các hoạt động kinh doanh vốn như đầu tư và cho vay ký quỹ. Sau khi thực hiện điều chỉnh cho các khoản đầu tư vào doanh nghiệp chưa niêm yết có tính thanh khoản thấp và mang tính dài hạn, FiinRatings đánh giá tỷ lệ Nợ vay/Vốn chủ sở hữu điều chỉnh của VCI tại thời điểm 30/6/2022 vẫn tương đương với mức trung bình của các công ty cùng ngành. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của VCI được đánh giá ở mức tương đối tốt, thể hiện qua Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (“ROE”) liên tục giữ trong khoảng 18-25% trong 8 năm qua, so với mức biến động khá mạnh trong khoảng 7-22% của ngành trong cùng giai đoạn. Công ty đã thực hiện chiến lược tăng trưởng tương đối thận trọng, không ưu tiên chiến lược cạnh tranh giảm phí giao dịch và tập trung gia tăng chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng và duy trì hiệu quả hoạt động.

"Chúng tôi đánh giá vị thế rủi ro của VCI ở mức Phù hợp, thể hiện qua chính sách và công tác quản lý rủi ro toàn diện và thận trọng, khẩu vị rủi ro ở mức thấp, cũng như sự phát triển của hệ thống công nghệ thông tin giúp tự động hóa xử lý giao dịch, duy trì nợ xấu không phát sinh từ hoạt động cho vay ký quỹ. Bên cạnh đó, với mô hình kinh doanh có tỷ trọng đóng góp lớn từ hoạt động đầu tư, khả năng quản lý rủi ro và chiến lược đầu tư cũng là những yếu tố quan trọng để làm cơ sở cho xếp hạng của Công ty. FiinRatings cho rằng triết lý và chiến lược đầu tư của VCI tập trung vào nắm giữ các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản và tiềm năng phát triển trong dài hạn, và được hỗ trợ từ lợi thế và kinh nghiệm của Công ty trong hoạt động ngân hàng đầu tư, cũng như năng lực cốt lõi về nghiên cứu phân tích. Tuy vậy, các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết với mức độ thanh khoản hiện tại ở mức thấp cũng là một hạn chế đối với mức điểm xếp hạng tín nhiệm của VCI", thông báo xếp hạng lưu ý.

Việc đa dạng hóa trong huy động vốn giúp VCI tăng độ linh hoạt trong quản lý nguồn vốn và duy trì mức thanh khoản ở mức Tốt. Dựa trên phân tích của FiinRatings về dòng tiền của VCI,  Công ty có khả năng duy trì thanh khoản ở mức tốt, với các nguồn thanh khoản duy trì ở mức 1,2 đến 1,3 lần so với mức sử dụng thanh khoản của Công ty trong 12 tháng tới. Ngoài ra, nguồn vốn đa dạng với các khoản vay hợp vốn nước ngoài chi phí thấp và hạn mức tín dụng từ các ngân hàng trong nước mang lại sự linh hoạt về kế hoạch tài chính cho Công ty để thích ứng với các diễn biến trên thị trường. Với việc thực hiện công tác quản trị rủi ro tương đối hiệu quả, chúng tôi nhận định thanh khoản của VCI sẽ duy trì ở mức tốt trong thời gian tới.

Bên cạnh các yếu tố điều chỉnh nói trên, FiinRatings cũng thực hiện đánh giá những yếu tố về rủi ro pháp lý và chính sách đối với ngành dịch vụ tài chính nói chung và lĩnh vực chứng khoán nói riêng. Trong tương quan với các ngân hàng thương mại, nguồn thu của các công ty chứng khoán có sự đa dạng hơn, nhưng phần lớn những nguồn thu này chịu nhiều ảnh hưởng từ những biến động của thị trường tài chính. Ngoài việc phải đối mặt với những rủi ro thị trường, các công ty chứng khoán cũng bị hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn đa dạng so với các ngân hàng thương mại. Mặt khác, trong tương quan với các lĩnh vực tài chính khác như tài chính tiêu dùng, các công ty chứng khoán được hưởng lợi từ việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cũng như sự giám sát chặt chẽ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và Bộ Tài chính (“BTC”). Các yếu tố đã được đề cập về khung pháp lý và đặc điểm của ngành cũng đã được phản ánh trong điểm xếp hạng tín nhiệm của VCI.

FiinRatings đề cập đến các yếu tố nâng-hạ bậc tín nhiệm của VCI bao gồm biến động thị trường. Ảnh: VCI

FiinRatings đề cập đến các yếu tố nâng-hạ bậc tín nhiệm của VCI bao gồm biến động thị trường. Ảnh: VCI

Ngoài ra, FiinRatings cũng phân tích các yếu tố có thể dẫn đến nâng hoặc hạ bậc xếp tín nhiệm, với khả năng thay đổi mức xếp hạng tín nhiệm của VCI trong vòng 24 tháng tới. Cụ thể,

Ở kịch bản Nâng điểm xếp hạng, các yếu tố được xem xét sẽ gồm: Thị phần môi giới của VCI được cải thiện đáng kể, với hiệu quả hoạt động được duy trì ở mức tốt và tiếp tục áp dụng các chính sách quản trị rủi ro chặt chẽ; Cơ cấu thu nhập có sự đóng góp lớn hơn từ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ bằng cách mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và tập khách hàng, đặc biệt là mảng khách hàng cá nhân.

Đối với Kịch bản Hạ điểm xếp hạng, đó là khi: VCI có sự sụt giảm đáng kể về thị phần môi giới chứng khoán, ảnh hưởng đến khả năng duy trì vị thế môi giới trong top 10 các công ty chứng khoán hàng đầu hoặc Công ty gia tăng khẩu vị rủi ro trong các mảng hoạt động đầu tư hay cho vay ký quỹ; Cấu trúc nguồn vốn và khả năng sinh lời / hiệu quả hoạt động của Công ty có sự suy giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, yếu tố thị trường có những diễn biến bất thường và không thuận lợi làm ảnh hưởng đến thanh khoản và khả năng sinh lời của Công ty cũng sẽ được xem xét.

Công bố xếp hạng tín nhiệm dành cho CTCK top đầu thị trường vừa được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP (Nghị định 65) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng vẫn đang có dự thảo Thông tư quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Theo các quy định này, cơ hội để các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ trở lại đã được giới chuyên môn đánh giá khá tích cực. Việc tham gia xếp hạng tín nhiệm, tuy Nghị định 65 không nêu như một điều kiện bắt buộc, song sẽ là yếu tố thuận lợi và dễ dàng cho nhà đầu tư đánh giá về trái phiếu doanh nghiệp chào bán, đặc biệt khi doanh nghiệp tham gia niêm yết trái phiếu riêng lẻ trên sàn giao dịch tập trung.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu của VCI tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1701957829 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1701957829 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10