Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và những bài học kinh nghiệm

Diendandoanhnghiep.vn Năm 2023 là năm yêu cầu rất cao về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhiều chương trình và giải pháp phát triển kinh tế xã hội đều tập trung vào hoạt động này

>>> Giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% tại TP.HCM đạt tỷ lệ cao

Ở góc độ địa phương, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ chính sách tiền tệ và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, ngành ngân hàng đã tập trung làm tốt chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, với nội hàm ký kết cho vay vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh gắn liền với các cơ chế chính sách của NHTW về lãi suất; về cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ; về cho vay 05 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên; về giải ngân gói hỗ trợ 2% lãi suất của Chính phủ và các gói tín dụng hỗ trợ thị trường bất động sản; lĩnh vực lâm sản, thủy sản, gói tín dụng ưu đãi của các NHTM cho doanh nghiệp.

Ngành ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tích cực, hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trong năm qua

Ngành ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tích cực, hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trong năm qua

Bên cạnh đó, thông qua chương trình thực hiện công tác truyền thông chính sách; đối thoại doanh nghiệp và trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, kết thúc năm, chương trình đã thực hiện ký kết và giải ngân gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn đạt: 633.588 tỷ đồng cho176.891 khách hàng tăng 11% so với năm 2022.

Riêng giải ngân gói tín dụng ưu đãi do 20 thương hiệu ngân hàng đăng ký tham gia chương trình từ đầu năm đạt: 567.340 tỷ đồng, bằng 125% quy mô gói.

Kết quả này, phản ánh và gắn liền với sự tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình, là trách nhiệm của ngành ngân hàng thành phố trong thực thi cơ chế chính sách của NHTW, là sự phối hợp hiệu quả của sở ban ngành và UBND các Quận huyện, là nỗ lực của doanh nghiệp thành phố, là niềm tin của người dân và doanh nghiệp, tạo nên kết quả định lượng và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư thành phố, tạo sức lan tỏa và mang đậm dấu ấu của một chương trình hành động, đồng hành cùng doanh nghiệp.

>>> Giải ngân gói tín dụng lâm, thủy sản tại TP. HCM: 3 yếu tố thúc đẩy

Phân tích những kết quả đạt được đó, cùng với những yếu tố tạo sự thành công của chương trình, làm bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu để tiếp tục triển khai thực hiện tốt trong năm 2024, nắm được định hướng tăng cường hơn, quyết tâm hơn trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu chung: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, của NHTW và của UBNDTP. Hồ Chí Minh  Đó là:

Giải pháp phát triển kinh tế xã hội; tổ chức thực hiện Nghị quyết và phản ánh sự năng động sáng tạo trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Theo đó chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp là một trong 51 chương trình đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 2025, trong đó giao cho ngành ngân hàng Thành phố phối hợp sở công thương xây dựng và tổ chức thực hiện. Kết quả giữa nhiệm kỳ, thực hiện chương trình này là bài học kinh nghiệm quý báu về hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn do tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và tình hình kinh tế địa chính trị Thế giới diễn biến phức tạp, đã khằng định sự đúng đắn, tính nhân văn của một chủ trương lớn về hỗ trợ doanh nghiệp và bằng giải pháp cụ thể thông qua thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh để duy trì, ổn định và phát triển, vượt qua khó khăn. Ở góc độ tổ chức triển khai thực hiện, giá trị của bài học đó là gắn với trách nhiệm  thực thi của các tổ chức, đơn vị có liên quan: từ việc xây dựng chương trình, đến tổ chức triển khai thực hiện…Từ đó mang lại kết quả rất lớn nhờ việc đưa nghị quyết Đại hội và các cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHTW đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả.

Sự vận dụng linh hoạt cách thức tổ chức thực hiện và phát huy tối đa ý nghĩa của chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp,  chương trình không chỉ dừng lại ở việc ký kết cho vay, hỗ trợ vốn vay mà được thực hiện với nội hàm rộng hơn, sâu hơn. Trong đó điểm cơ bản và làm cho chương trình phát huy được ý  nghĩa hỗ trợ cho doanh nghiệp, đó là việc ký kết cho vay vốn, việc giải ngân, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp gắn liền với việc thực thi chính sách về tiền tệ, tín dụng và lãi suất của NHTW. Theo đó tất cả các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp: từ giảm lãi suất; cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp giữ nguyên nhóm nợ; giải ngân gói tín dụng ưu đãi; cho vay mới lãi suất thấp; thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, của NHTW và của UBNDTP đều được đăng ký tham gia chương trình ký kết và thực hiện tại mỗi hội nghị trên địa bàn các Quận, huyện. Gía trị thực tiễn này, cùng với việc kết hợp các nội dung: đối thoại doanh nghiệp; thông tin tuyên truyền và phổ biến chính sách; tháo gỡ khó khăn trực tiếp cho doanh nghiệp… đã mang lại cho chương trình sự hiệu quả, tính thiết thực và thực chất, không hình thức và không thể hình thức, bởi gắn với trách nhiệm thực thi của các tổ chức, đơn vị có liên quan tham gia chương trình, kể cả trách nhiệm doanh nghiệp.

Các 3 nhiệm vụ chính, gồm triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%; tiếp tục tổ chức tốt hoạt động kết nối ngân hàng và doanh nghiệp (NH-DN); tháo gỡ khó khăn cho DN thông qua chương trình kết nối với Hiệp hội DN TPHCM và các quận, huyện, với nội hàm gắn với gói 2% lãi suất và cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên.

Các nhiệm vụ chính, gồm triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%; tiếp tục tổ chức tốt hoạt động kết nối ngân hàng và doanh nghiệp (NH-DN); tháo gỡ khó khăn cho DN thông qua chương trình kết nối với Hiệp hội DN TPHCM và các quận, huyện, với nội hàm gắn với gói 2% lãi suất và cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên của ngành ngân hàng trên địa bàn TP HCM đã đạt kết quả tốt trong năm 2023. (Trong ảnh: Ông Nguyễn Đức Lệnh -P.GĐ NHNN chi nhánh TP HCM)

Sự phối hợp đồng bộ giữa các sở ngành, UBND quận huyện và hiệp hội doanh nghiệp thành phố, các hội doanh nghiệp của các quận huyện và ngành ngân hàng trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình. Điểm tạo ra sự khác biệt và trở thành động lực để làm tốt chương trình này, đó là chương trình đã trở thành nhiệm vụ chung của ngành ngân hàng, của sở Công thương và chính quyền các Quận huyên trên địa bàn Thành phố. Theo đó chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp luôn là nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Quận huyện và là kế hoạch hàng năm để hỗ trợ doanh nghiệp. Chính làm tốt chương trình đã mang lại những kết quả ấn tượng của chương trình trong năm 2023 về số lượng hội nghị được tổ chức lần đầu tiên đạt con số 34 hội nghị kết nối trong năm, với số tiền cho vay thông qua chương trình đạt 633 nghìn tỷ, cho gần 177 nghìn khách hàng, là mức cao nhất trong 10 năm qua, khi chương trình bắt đầu tổ chức thực hiện.  

Đây là những bài học kinh nghiệm quý báu từ kết quả thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trong nửa nhiệm kỳ 2020 2025 và trong năm 2023 hội tụ bởi các yếu tố hệ thống: từ quan điểm, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo và chính sách đến công tác tổ chức triển khai thực hiện và trách nhiệm thực thi của các đơn vị tổ chức liên quan, với sự kết hợp tổ chức triển khai cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng của NHTW trong từng năm, từng giai đoạn thông qua việc thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố tăng trưởng và phát triển, những bài học này sẽ tiếp tục phát huy giá trị và được vận dụng trong thực hiện chương trình kế hoạch năm 2024 để góp phần  thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố tăng trưởng và phát triển theo mục tiêu đã đề ra.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và những bài học kinh nghiệm tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1721269596 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1721269596 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10