Phú Yên thực hiên 17 mục tiêu để phát triển bền vững và tăng trưởng xanh!

Diendandoanhnghiep.vn Phú Yên quyết tâm tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức, hành động về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đến cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp.

Quyết tâm phát triển bền vững…

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 22/02/2021 về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh tỉnh Phú Yên năm 2021, trong đó tỉnh Phú Yên phấn đấu thực hiện thắng lợi 17 mục tiêu chung với 108 mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch hành động tỉnh Phú Yên thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Theo Kế hoạch, các mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh được thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển.

Phú Yên phấn đấu thực hiện thắng lợi 17 mục tiêu chung với 108 mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch hành động tỉnh Phú Yên thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Phú Yên phấn đấu thực hiện thắng lợi 17 mục tiêu chung với 108 mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch hành động tỉnh Phú Yên thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Trao đổi với DĐDN về kế hoạch thực hiện 17 mục tiêu để phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Để thực hiện thành công 17 mục tiêu này, Phú Yên sẽ huy động sự tham gia cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư được huy động tham gia trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức và hành động về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đến cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp. Nghiên cứu, lựa chọn, lồng ghép các nội dung giảng dạy về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, công nghệ xanh, khai thác tài nguyên bền vững... vào các cấp học, bậc học phù hợp. Tăng cường vai trò của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát thực hiện và phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững – ông Thế nhấn mạnh.

… và tăng trưởng xanh

Cũng theo ông Thế, song song đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch năm 2021 cụ thể hóa và triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả những nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch hành động tỉnh Phú Yên thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030; Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025. Và một vấn đề hết sức quan trong trong 17 mục tiêu đó là đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo; đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng; bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; đạt được bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái; giảm bất bình đẳng trong xã hội; thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp.

 
Phú Yên quyết tâm tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức, hành động về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đến cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp.

Phú Yên quyết tâm tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức, hành động về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đến cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp.

Về kinh tế, tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao; đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững; phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng.

Đảm bảo quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người; đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người; ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai; bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững; bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất.

Nâng cao năng lực, nhận thức và tăng cường sự tham gia của cộng đồng; Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch đã được ban hành của tỉnh đảm bảo phù hợ p với các mục tiêu , định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chú trọng trong quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 phải được xây dựng trên nền tảng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, coi đó là một tiêu chí quan trọ ng khi phê duyệt các văn bản này.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội theo các mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh – ông Thế nhấn mạnh.

Như vậy, ngay từ đầu năm mới,  Phú Yên đã đặt quyết tâm tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức, hành động về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đến cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Phú Yên thực hiên 17 mục tiêu để phát triển bền vững và tăng trưởng xanh! tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624332887 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624332887 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7