TP HCM kiến nghị hướng xử lý đất của doanh nghiệp cổ phần hoá

Diendandoanhnghiep.vn TP HCM kiến nghị sớm có hướng dẫn về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa để Thành phố kịp triển khai công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đề ra.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ kê khai, phê duyệt phương án và thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trên địa bàn TP để TP có thêm nguồn lực đầu tư phát triển.

để xuất việc giải quyết khó khăn và vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn TP. Trong đó có kiến nghị giải pháp xử lí đối với đất của các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa và dự án có sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước thuê ngắn hạn.

TP HCM để xuất việc giải quyết khó khăn và vướng mắc về xử lí đối với đất của các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa và dự án có sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước thuê ngắn hạn.

Năm trọng tâm cải thiện môi trường đầu tư

Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng ngày 28/12, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Thành phố xác định chủ đề năm 2021 là: “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Theo đó, với mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, đó là tập trung kiểm soát tốt lây nhiễm COVID-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực.

Đồng thời, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền đô thị. Chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện tốt phương châm hành động năm 2021 Chính phủ đề ra là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”, Thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với 20 chỉ tiêu và 9 nội dung trọng tâm.

Cụ thể, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Triển khai Kế hoạch thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM theo Nghị quyết số 131 và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ. Triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM, trong đó nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thành phố Thủ Đức trình các cơ quan Trung ương thông qua. Dự kiến ngày 31/12/2020, TP sẽ tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Thủ Đức.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực.

Đảm bảo tiến độ thực hiện 51 chương trình nội dung, đề án thuộc 3 chương trình đột phá về đổi mới phát triển hạ tầng, phát triển nhân lực và văn hóa, chương trình trọng điểm về phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của TP.

Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh thiết kế đô thị phục vụ quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ....

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2021, tại Hội nghị hôm nay, Thành phố kiến nghị Chính phủ quan tâm, sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội trước ngày 1/1/2021. Hiện Thành phố rất chủ động và khẩn trương phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp hoàn chỉnh dự thảo để trình Chính phủ.

Tháo gỡ khó khăn trong phương án sử dụng đất sau cổ phần hoá

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm có hướng dẫn về Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa để Thành phố kịp triển khai công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đề ra và đẩy nhanh tiến độ kê khai, phê duyệt phương án và thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trên địa bàn TP để TP có thêm nguồn lực đầu tư phát triển.

Thành phố kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm có hướng dẫn về Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa để Thành phố kịp triển khai công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đề ra và đẩy nhanh tiến độ kê khai, phê duyệt phương án và thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trên địa bàn TP để TP có thêm nguồn lực đầu tư phát triển.

Thành phố kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm có hướng dẫn về Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa để có thêm nguồn lực đầu tư phát triển.

Trước đó, UBND TP HCM đã có Văn bản số 1225/UBND-ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ để xuất việc giải quyết khó khăn và vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn TP. Trong đó có kiến nghị giải pháp xử lí đối với đất của các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa và dự án có sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước thuê ngắn hạn.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, đối với các doanh nghiệp Nhà nước sau khi tiến hành cổ phần hoá vấn đề xử lý đất đai cho doanh nghiệp vẫn còn chậm và nhiều khó khăn.

Do đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về quy trình cải cách hành chính trong giải quyết các thủ tục về đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư xây dựng, UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng giao các bộ, ngành: Làm rõ các trường hợp xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở đối với đất đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp cổ phần hóa có thuộc trường hợp được xem xét quyết định chủ trương đầu tư hay phải thực hiện thu hồi đất và đấu giá công khai theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết 60/2018/QH14 và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Nghị quyết số 73/2019/NQ-CP của Chính phủ.

Về vấn đề này thì các Bộ, ngành cần sớm xem xét, có hướng dẫn đối với các khu đất  do các doanh nghiệp đã cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng nay đề nghị quyết định chủ trương đầu tư để chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đối với các dự án có sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất ngắn hạn trả tiền hàng năm cho đến khi thực hiện quy hoạch, cần xem xét có thuộc trường hợp thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hay phải thực hiện thu hồi đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết TP HCM kiến nghị hướng xử lý đất của doanh nghiệp cổ phần hoá tại chuyên mục Diễn đàn kinh tế của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624141918 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624141918 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7