UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT: Ký thỏa thuận xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số

Diendandoanhnghiep.vn UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về VT & CNTT giai đoạn 2020 – 25. nhằm phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số.

Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh của tỉnh Bắc Kạn

Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh của tỉnh Bắc Kạn

Theo đó,sẽ hợp tác trong các lĩnh vực như: Cung cấp các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh của tỉnh Bắc Kạn; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực viễn thông và công nghệ thông tin.

Ông Lý Thái Hải cho biết: Bắc Kạn tiếp tục xác định vấn đề cải cách hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ công chức là nhiệm vụ rất quan trọng, đặc biệt là cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,  áp dụng CNTT và thực hiện chính quyền điện tử. Tiếp nối kết quả đã đạt được trong giai đoạn tới 2015-2019, việc ký kết hợp tác chiến lược về Viễn thông và CNTT giữa UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT trong giai đoạn 2020 – 2025 là cần thiết và sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT cho các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, giao thông.

Tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2020 - 2025, ông Phạm Đức Long, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT đã cho biết, với vai trò là đối tác chiến lược về VT-CNTT, trong thời gian tới, Tập đoàn VNPT đã tập trung đầu tư nguồn lực cả về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực để phát triển cơ sở hạ tầng VT-CNTT cho Bắc Kạn. Nếu như các hợp tác trước đây giữa UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT chủ yếu tập trung vào triển khai phát triển hạ tầng VT-CNTT cho Tỉnh, thì thỏa thuận hợp tác lần này sẽ mở rộng thêm trên nhiều lĩnh vực mới. Đó là hợp tác xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số. Các giải pháp được xây dựng tỉnh Bắc Kạn sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương.

Theo đánh giá của ông Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, trong 5 năm qua, Bắc Kạn đã có những bước tiến vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực Viễn thông và CNTT. Bắc Kạn đã tăng được 14 bậc về cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh. Có thể nói, sự hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT góp phần mang lại những lợi ích, hiệu quả thiết thực, đặc biệt là phục vụ quá trình xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Đến nay, trong lĩnh vực hợp tác triển khai ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cấp 3 ở cấp tỉnh của Bắc Kạn đạt 77%, ở cấp huyện đạt 81%; Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở cấp tỉnh đạt 24%, ở cấp huyện đạt 9%. Các tỷ lệ này đều vượt chỉ tiêu đã đề ra tại kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

 Trong thời gian qua, VNPT đã triển khai quang hóa 100% hạ tầng đường truyền tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Bắc Kạn  100% các sở, ban ngành thuộc tỉnh, 08 huyện, thành phố và 108 xã, phường, thị trấn đã được cung cấp các thiết bị truyền tải băng rộng, các thiết bị truy nhập và đường truyền số liệu chuyên dùng cáp quang. Trung tâm tích hợp dữ liệu (Data Center), giải pháp tích hợp dữ liệu  đã được đầu tư xây dựng để đảm bảo các đơn vị trên địa bàn kết nối liên thông với trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh và Trung ương.

Hệ thống phần mềm "Một cửa điện tử", "Một cửa điện tử liên thông" và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao do VNPT cung cấp đã được tỉnh Bắc Kạn triển khai từ năm 2017. Cùng với đó, các phần mềm, ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giáo dục VNPT Edu, VNPT-HIS trong khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm Y tế… được triển khai trong ngành Y tế tỉnh. Dịch vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến cùng các phần mềm chuyên ngành khác đã được triển khai, đem lại những kết quả đáng ghi nhận…

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2019, với vai trò là đối tác chiến lược về VT-CNTT, Tập đoàn đã tập trung đầu tư nguồn lực cả về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực để phát triển cơ sở hạ tầng VT-CNTT cho Bắc Kạn. Cho đến thời điểm hiện tại, 108/108 xã, phường, thị trấn của Bắc Kạn đã phủ sóng di động 2G/3G/4G. Để đảm bảo hạ tầng đáp ứng quá trình xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

  

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624223275 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624223275 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7