VCG: Cổ tức tăng 50% so với năm trước

Diendandoanhnghiep.vn Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Tổng Công ty Vinaconex vừa thông qua việc nâng mức chi trả cổ tức từ 8% của năm 2016 lên 12% trong năm 2017.

Đây là kết quả khá tốt khi mà hầu hết các Tập đoàn, Tổng Công ty có vốn chi phối Nhà nước đều lâm vào tình trạng làm ăn thua lỗ.

Đại hội đồng cổ đông Vinaconex năm 2018 đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng trong những năm tiếp theo. 

Mặc dù năm 2017 tình hình kinh tế vĩ mô đã tương đối ổn định nhưng các doanh nghiệp ngành xây dựng vẫn phải đối mặt với những thách thức như: thiếu vốn, lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, công ăn việc làm thiếu. Tuy nhiên nhờ bước đi đúng hướng và cách làm hiệu quả nên kết quả sản xuất kinh doanh của Vinaconex năm 2017 vẫn đạt được khá khả quan.

Trong năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty (công ty mẹ) là 1.068,9 tỷ đồng, bằng 241,0% kế hoạch năm và bằng 291,7% thực hiện năm 2016. Tổng công ty thực hiện chi trả cổ tức 12%, vượt 20% so với mức cổ tức dự kiến được ĐHĐCĐ thường niên 2017 phê duyệt, bằng 150% so với mức cổ tức chi trả năm 2016.

Hoạt động xây lắp mặc dù tiếp tục gặp phải sự cạnh tranh gay gắt nhưng vẫn phát triển cả về lượng và chất. Doanh thu xây lắp năm 2017 tăng 10,6% so với năm 2016, lợi nhuận gộp tăng 54% so với thực hiện năm 2016 và đạt 102,1% so với kế hoạch năm 2017. Hoạt động kinh doanh bất động sản được duy trì ổn định và bước đầu tiếp cận các dự án mới trên nhiều lĩnh vực (nhà ở, hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, thủy điện..), các dự án chuyển tiếp như Dự án 97-99 Láng Hạ, Dự án 2B Vinata, Dự án 25 Nguyễn Huy Tưởng... đang được triển khai theo kế hoạch. Hoạt động đầu tư vốn tiếp tục ổn định, Tổng công ty thu về số cổ tức từ các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty vượt 19,96 tỷ đồng so với kế hoạch. Hai công ty mới được thành lập do Tổng công ty sở hữu 100% vốn (Vinaconex CM và Vinaconex INVEST) về cơ bản đã ổn định tổ chức, nhân sự và đi vào hoạt động.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng Công ty năm 2017 có sự tăng trưởng mạnh so với thực hiện năm 2016 do kết quả hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch. Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế đạt 1.951,4 tỷ dồng, bằng 233,2% so với thực hiện năm 2016

Đại hội đồng cổ đông Vinaconex cũng thông qua chiến lược phát triển của năm 2018, trong đó tiếp tục duy trì định hướng “Đẩy mạnh sản xuất, tăng cường quan hệ, nâng cao thương hiệu Vinaconex”, tập trung vào các dự án xây lắp quy mô lớn, các dự án EPC, đầu tư phát triển theo định hướng xây dựng VINACONEX CM trở thành tổng thầu quốc tế. Ngoài ra, tập trung đầu tư thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản phân khúc trung bình khá và khá; phấn đấu phát triển mới 1- 2 dự án trong năm 2018; xem xét giải ngân vốn đầu tư vào những dự án/công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác có mức sinh lời cao.

Đại hội cũng đưa ra mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, theo đó phấn đấu đạt Tổng doanh thu tăng 20,8%, Lợi nhuận sau thuế tăng 7% và tỷ lệ cổ tức tăng 20% so với năm 2017.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết VCG: Cổ tức tăng 50% so với năm trước tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1627094721 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1627094721 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7