Vì sao Vinaconex 9 đối diện án hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc?

Diendandoanhnghiep.vn Hồi tố giá vốn dẫn đến lỗ lớn trong 2 năm 2019 và 2020, số lỗ luỹ kế vượt quá vốn chủ sở hữu, cổ phiếu VC9 đối diện với nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc.

>>>Ngược dòng ngành thép, VIS muốn hủy niêm yết để tìm cơ hội mới

Công ty CP Xây dựng số 9 (HNX: VC9) vừa công bố tài liệu họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong đó, đáng chú ý nhất là Tờ trình của hội đồng quản trị (HĐQT) VC9 về việc cho phép điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính theo ý kiến kiểm toán.

Hồi tố giá vốn dẫn đến lỗ lớn trong 2 năm 2019 và 2020, cổ phiếu VC9 đối diện với nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu.

Hồi tố giá vốn dẫn đến lỗ lớn trong 2 năm 2019 và 2020, số lỗ luỹ kế vượt quá vốn chủ sở hữu, cổ phiếu VC9 đối diện với nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Cụ thể, trên báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2019, đơn vị kiểm toán nêu ý kiến loại trừ: "Trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương úng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền 29.502.913.821 VNĐ theo các quy định kể toán hiện hành ở Việt Nam".

Báo cáo kiểm toán năm 2020 cũng được đơn vị kiểm toán đánh giá: "Trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền 111.074.111.691 VNĐ theo các quy định kế toán hiện hành ở Việt Nam".

Lãnh đạo VC9 cho biết, công ty đã cho rà soát lại và phối hợp với đơn vị kiểm toán để thống nhất số liệu. Kết quả là Giá vốn hàng bán năm 2019 bị ghi nhận thiếu 59,45 tỷ đồng, Giá vốn hàng bán năm 2020 bị ghi nhận thiếu xấp xỉ 86 tỷ đồng.

Theo lý giải của HĐQT VC9, các nguyên nhân chính dẫn tới Giá vốn hàng bán chưa ghi nhận đầy đủ trong năm 2019 và 2020 như sau:

Thứ nhất, đối với công trình đã ghi nhận hết doanh thu: Năm 2019 và 2020 Công ty chưa kết chuyển đầy đủ giá vốn tương ứng với doanh thu đã ghi nhận, phần giá vốn chưa kết chuyển đang được Công ty phản ánh trên khoản mục "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" thời điểm 31/12/2019 và 31/12/2020. Theo đó phần giá vốn ghi nhận thiếu cần phải được ghi nhận bổ sung đảm bảo nguyên tắc phù họp trong kế toán.

Thứ hai, đối với công trình đang thi công dở dang tính đến thời điểm 31/12/2019 và 31/12/2020: Công ty đã ghi nhận giá vốn theo con số tạm tính theo tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thấp hơn so với giá vốn ước tính tại Phương án kinh doanh đã xây dựng và Chi phí thực tế của công trình đã tập hợp tương ứng với doanh đã ghi nhận đến 31/12/2019 và 31/12/2020.

>>>Vì sao cổ phiếu VAT bị hủy niêm yết trên HNX?

Ngoài ra, Công ty còn một số khoản công nợ phải thu khó đòi, trong đó hầu hết là các khoản công nợ phát sinh từ trước năm 2016. Công ty đã thực hiện các biện pháp khác nhau để thu hồi các khoản công nợ này nhưng chưa hiệu quả do nhiều nguyên nhân như: Các khoản phải thu của các công ty đã giải thể, không thể liên lạc được; Các khoản phải thu phát sinh từ rất lâu, không chi tiết được nội dung, không rõ đối tượng thu hồi; Các khoản phải thu do tạm ứng thừa, nhà cung cấp chây ì không trả nợ.

Cổ phiếu VC9 hiện vẫn nằm trong diện kiểm soát

Cổ phiếu VC9 hiện vẫn nằm trong diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế năm 2019 và năm 2020 của tổ chức niêm yết là số âm.

Sau khi rà soát và đánh giá lại, HĐQT đề nghị cổ đông thông qua việc điều chỉnh số liệu, trích lập dự phòng Nợ quá hạn thanh toán và khó thu hồi năm 2019 là 255 triệu đồng và trích dự phòng Nợ quá hạn thanh toán và khó thu hồi năm 2020 là 101 triệu đồng.

Việc hồi tố giá vốn hàng bán tăng vọt và trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi vào chi phí quản lý doanh nghiệp đã khiến kết quả kinh doanh năm 2019, 2020 của VC9 cũng phải điều chỉnh theo. Cụ thể, năm 2019, VC9 đang lãi 910 triệu đồng thì sau điều chỉnh đã lỗ ròng gần 59 tỷ đồng. Năm 2020, VC9 ghi nhận lỗ ròng từ 21 tỷ đồng (trước hồi tố) lên 107 tỷ đồng (sau hồi tố).

Do ghi nhận lỗ lớn trong 2 năm 2019 và 2020, lỗ lũy kế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2020 là 165,6 tỷ đồng, vượt vốn góp của chủ sở hữu (120 tỷ đồng). Sang năm 2021, VC9 ghi nhận doanh thu thuần 210 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, lãi ròng VC9 đạt 1,7 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến cuối năm 2021, tổng số lỗ luỹ kế VC9 vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp. Đây cũng là một trường hợp phải hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Theo đó, theo Khoản e, Điểm 1, Điều 120, Nghị định 155, tổ chức niêm yết có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính tự lập quý IV/2021, năm 2021, VC9 ghi nhận doanh thu thuần đạt 210 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 37,4 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí và thuế, lãi ròng cả năm 2021 của VC9 đạt 1,7 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của VC9 ghi nhận giá trị 1.178 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 1.126 tỷ đồng. Đáng chú ý trong đó là VC9 đang có 83,7 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn, tăng gấp 4 lần so với đầu năm.

Về vốn, do vốn chủ sở hữu của VC9 thời điểm cuối năm 2021 là 9,6 tỷ đồng, nên phần lớn nguồn vốn của VC9 hiện nay là vay nợ. Cụ thể, nợ ngắn hạn của công ty là 1.168 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 478 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VC9 chốt phiên giao dịch ngày 28/2 đứng ở thị giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Hiện VC9 vẫn đang nằm trong diện kiểm soát từ ngày 30/3/2021, do lợi nhuận sau thuế năm 2019 và năm 2020 của tổ chức niêm yết là số âm.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Vì sao Vinaconex 9 đối diện án hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc? tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1721499893 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1721499893 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10