Ấm lòng "Chuyến xe đồng bào" tại Đà Nẵng đưa người hồi hương về tận nhà

Người tốt - việc tốt - cách đây 2 năm

"Chuyến xe đồng bào" được các nhóm thiện nguyện tại Đà Nẵng chung tay thực hiện nhằm đưa đón bà con từ miền Nam về quê tránh dịch đến nhà an toàn.

Tác giả: TUẤN VỸ