Bộ Công Thương: triển khai 3 giải pháp đảm bảo an toàn truyền tải điện

Video - cách đây 6 tháng

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương đã triển khai 3 giải pháp để ứng phó, đảm bảo cung ứng điện trong những tháng cao điểm nắng nóng.

Tác giả: BẢO LOAN