Bộ Nội vụ: 1 năm có khoảng 15.820 người nghỉ việc

Video - cách đây 2 tháng

Về vấn đề cán bộ công chức, viên chức nghỉ việc ở nhiều bộ ngành, địa phương Bộ Nội vụ cho biết, bình quân 1 năm có khoảng 15.820 người nghỉ việc.

Tác giả: BẢO LOAN