Bộ Tài chính đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

Video - cách đây 10 tháng

Thứ trưởng Vũ Thị Mai: “Để các chính sách thực sự phát huy hiệu quả trên thực tế, BTC mong nhận được các phản hồi tích cực từ phía cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và hải quan”.

Tác giả: BẢO LOAN