Các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Video - cách đây 4 tháng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết đã sắp xếp lại từ 21 trường giáo dục nghề nghiệp, sắp xếp còn 3 trường nòng cốt, đào tạo chất lượng cao.

Tác giả: BẢO LOAN