Chợ truyền thống phải thay đổi để tiếp cận khách hàng online

Video - cách đây 2 tuần

Với ảnh hưởng của xu hướng mua sắm online, nhiều tiểu thương tại chợ truyền thống đã đẩy mạnh bán hàng online, tham gia thương mại điện tử, tuy nhiên việc chuyển đổi này còn gặp nhiều thách thức.

Tác giả: BẢO LOAN - HOÀNG HƯNG