"Cát tặc" lộng hành trên sông La Ngà tỉnh Bình Thuận

Pháp luật - Kiến nghị - cách đây 2 tháng

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đang xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp, và ảnh hướng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Tác giả: HƯƠNG GIANG - DUY LONG