CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Chủ nghĩa đa phương mới đang "hồi sinh"

Video - cách đây 5 tháng

Trong bối cảnh COVID-19, Việt Nam đã kịp thời thúc đẩy ký kết Hiệp định RCEP cho thấy sự ủng hộ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương. Nhưng liệu chủ nghĩa đa phương hậu Trump có đang "hồi sinh"?

Tác giả: MINH CHÂU - BẢO LOAN