CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Còn nhiều khó khăn để doanh nghiệp phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường

Video - cách đây 1 tháng

Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay của các doanh nghiệp đang tăng lên đáng kể và là mối đe dọa lớn tới sự phát triển bền vững của một quốc gia.

Tác giả: BẢO LOAN