Chấn chỉnh quản lý 2% phí bảo trì nhà chung cư

Bất động sản - cách đây 11 tháng

Dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh nhưng vướng mắc trong quản lý 2% phí bảo trì nhà chung cư thời gian qua.

Tác giả: Lê Sáng