“Chìa khoá” để doanh nghiệp giữ chân người lao động

Video - cách đây 5 tháng

Để thu hút và giữ chân lao động trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ, tạo môi trường văn hoá cho người lao động yên tâm làm việc.

Tác giả: HẢI NGÂN